divendres, 23 d’octubre de 2009

TALLER DE TECNOLOGIA 2009/2010

ENLLAÇ A LA PÀGINA MOODLE DE TECNOLOGIES
Vista del Taller

Taules de la zona de construcció, i al fons zona de disseny.Vista del Taller

Zona de construcció amb el trepant de sobretaula i l'espai d'emmagatzematge de fusta, plàstic, i metall.

Vista del Taller

Zona de construcció amb els armaris
d'emmagatzematge de petit material.Vista del panell d'eines.

Organitzat en quatre grups de treball: Vermell, Blau, Groc, Verd.

Vista del panell d'eines

Joc d' eines del grup Groc:
  • Raspa i Llimes: rodona, triangular, plana, mitja canya
  • Tornavisos: plans i estrella
  • Clau anglesa
  • Tisores electricista
  • Serjants
  • Serres: costella, arc, marqueteria i xerrac.
  • Alicates: tall, universals, rodones
  • Regles: metre, flexómetre, goniòmetre, escaire
  • Barrina.
  • Martells.